Card Comunitar

REGULAMENT DE FOLOSIRE A SERVICIILOR CARD COMUNITAR ŞI MANAGEMENTUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Marca comercială Card Comunitar este proprietatea Fundaţiei Comunitare din Odorheiu Secuiesc (în cele ce urmează Fundaţia) – (adresa: 535600, Odorheiu Secuiesc, str. Kossuth Lajos nr. 20.), CUI: 23073451, nr. înregistrare: 02/2007 la Judecătoria Odorheiu Secuiesc, reprezentat prinCsáki Rozália, director organizaţie, date de contact: szka@szka.org).

Prezentul document, prin prezentarea condiţiilor de uz ale serviciilor de Card Comunitar reprezintă contractul de colaborare între D-voastră (client) şi promotorul serviciilor de Card Comunitar, adică Fundaţia. Aceste condiţii sunt îndrumătoare în procesul de înregistrare pe platforma Card Comunitar şi de uz al serviciilor puse la dispoziţie, fie cu titlu gratuit sau după plata costurilor aferente. Vă rugăm să consultaţi cu atenţie condiţiile de uz care guvernează accesul la serviciile Card Comunitar. În cazul în care doriţi să vă folosiţi de serviciile oferite de programul Card Comunitar cerinţa de bază este acceptarea şi folosirea serviciilor conform condiţiilor specificate. D-voastră vă exprimaţi asentimentul cunoaşterii tuturor detaliilor din prezentul regulament, detaliile au fost discutate cu Fundaţia şi toate obligaţiile provenite din regulament sunt recunoscute ca fiind obligatorii pentru D-voastră, client care foloseşte serviciile programului Card Comunitar. Cu referire la condiţiile specificate în regulament D-voastră admiteţi anularea dreptului de atac de orice fel în instanţă la adresa prezentului regulament.

Fundaţia îşi rezervă dreptul de a modifica, actualiza, revoca, completa prescripţiile prezentului regulament fără o anumită regularitate predeterminată. Totodată Fundația poate tsabili noi direcții și condiții de folosire ale serviciilor Card Comunitar pentru clienții înregistrați. Aceste condiții devin imediat aplicabile după publicarea acestora și devin parte complementară a condițiilor rămase neschimbate. Este obligația clientului ca aceste condiții, inclusiv și cele modificate să devină cunoscute pentru clienţii programului Card Comunitar. În cazul în care clientul face uz în continuare de serviciile oferite echivalează cu acceptarea condiţiilor specificate în regulamentul actualizat.

1. Iniţierea contractului

Prezentul contract este încheiat în limba română şi în condiţiile legislaţiei aferente nu este considerat un act editat, redactat şi distribuit sub formă printată, astfel documentul nu este înregistrat în registrul jurnal al documentelor oficiale. Procesul de contractare constă în următorii paşi:

 1. înregistrarea pe platforma web şi/sau a aplicaţiei smartphone –procesul de înregistrare este posibil după completarea câmpurilor obligatorii din fişa electronică de înregistrare în programul Card Comunitar
 2. acceptul condiţiilor de uz ale serviciilor Card Comunitar din regulament

2. Înregistrarea

Paginile web şi aplicaţia smartphone ale programului Card Comunitar pot fi accesate doar de clienţii înregistraţi, inclusiv serviciile puse la dispoziţie clienţilor contra unui cost. Client poate fi orice persoană fizică care a împlinit vârsta de 14 ani. Statutul de client înregistrat poate fi dobândit doar după acceptul de către Fundaţie a cererii de înregistrare. Fundaţia îşi rezervă dreptul de a respinge cererea de înregistrare fără nici o explicaţie ulterioară, precum şi dreptul de a revoca ulterior o înregistrare deja acceptată în cazuri deosebite în care datele de înregistrare au fost completate cu informaţii eronate sau lipsă, sau au fost comise încălcări grave cu privire la încrederea Fundaţiei şi/sau a altor clienţi, precum şi încălcări legale grave de orice fel.

Fundaţia recomandă cu fermitate schimbarea regulată a codului de acces (password) pe platforma Card Comunitar, precum şi protecţia fizică adecvată a datelor de acces împotriva unor persoane terţe. Pentru pagubele cauzate pierderii codului de acces Fundaţia declină asumarea responsabilităţii de orice fel. Furnizarea codului de acces original unor persoane sau entităţi terţe nu poate fi realizat în nicio condiţie.

Folosirea şi protecţia corespunzătoare a ID-ului (adresa email) şi a codului de acces personal este obligaţia exclusivă a clientului. Clientul nu poate furniza aceste date către persoane terţe şi nu poate folosi datele de acces ale altor persoane, şi este interzis şi încercarea de a accesa serviciile Card Comunitar cu datele de acces ale unor persoane străine. Clientul are o responsabilitate deplină în legătură cu datele de acces personale, și prin intermediul acestora pentru orice comunicare și stocare date. Clientul își asumă responsabilitatea informării HelpDesk-ului Fundației (tel.: 0735-524771, email: kzk@szka.org) despre orice neregularitate constatată în legătura cu folosirea datelor de pe platforma Card Comunitar, precum şi despre orice încercare de acces neregulamentar la sistemul informatic al programului Card Comunitar. Fundaţia nu poate fi tras la răspundere pentru daune de orice fel cauzate de folosirea neautorizată a datelor de acces la platforma web şi smartphone a programului Card Comunitar. Softverul de control al datelor introduse în procesul de înregistrare va analiza caracterul de conţinut şi calitativ al datelor şi în cazul în care se constată informaţii lipsă sau incorecte va trimite un mesaj de informare al clientului pentru corectarea sau completarea datelor în cauză.

Clientul este de acord cu obligaţia care-i revine de a folosi serviciile şi bunurile digitale (în cele ce urmează „Produsele”) oferite prin intermediul internetului exclusiv conform regulamentului de folosire ale Produselor. Prin folosirea într-un mod alternativ ale acestor Produse poate conduce la responsabilizarea conform legislaţiei civile şi a codului penal în vigoare. Fundaţia poate efectua controale cu privire la modul de uz al Produselor şi poate face demersuri pentru respectarea cerințelor impuse de Regulament cu informarea sau fără a clientului.

Serviciile incluse pe platforma web și smartphone a Cardului Comunitar nu pot fi transmise către terți nici sub forma serviciilor plătite și nici sub forma celor gratuite.

3. Datele clienților (Date de înregistrare)

Clientul declară că datele completate în procesul de înregistrare (date de înregistrare) sunt conforme cu realitatea și acestea au fost declarate cu acuratețe cu fiecare ocazie când acestea sunt solicitate. Totodată clientul declară disponibilitatea sa în procesul de actualizare și mentenanță a datelor declarate în aşa fel încât acestea să corespundă cu realitatea.

În cazul în care se constată că datele declarate sunt false, imprecise sau cu informaţii lipsă Fundația poate anula parţial sau total accesul la serviciile Card Comunitar. Clientul este de acord cu stocarea şi uzul datelor înscrise în procesul de înregistrare pe platforma Card Comunitar pentru facilitarea procesului de prestări de servicii.

4. Inactivarea automată, închiderea contului de utilizator

Un cont este considerat nevizitat dacă acesta nu a fost accesat prin folosirea codurilor de acces prin intermediul posibilităţilor oferite de platforma web şi smartphone de cel puţin 360 zile, astfel contul în cauză devine inactiv. În modul inactiv cardurile comunitare nu pot fi folosite în locaţiile specificate în programul Card Comunitar, nu se realizarea înregistrarea datelor în contul clientului şi nici generare de statistici ale uzului de card. După inactivare contul clientului poate fi din activat din nou prin introducerea datelor de acces ale utilizatorului. Contul de client anulat de către utilizator nu mai poate fi luat în folosinţă după ştergerea acesteia. Prin cumularea unei perioade totale de 40 zile de inactivitate contul utilizatorului se şterge definitiv din sistem fără posibilitatea activizării contului în cauză.

5. Condiţii tehnice

Clientul recunoaşte şi este de acord cu responsabilitatea personală care derivă din uzul după caz ale unor echipamente şi software digitale adaptate stocării şi redării datelor şi informaţiilor furnizate prin intermediul platformei Card Comunitar. După achiziţia şi instalarea serviciilor incluse în pachetul de Produse Fundaţia nu poate fi tras la răspundere pentru daune provenite prin distrugerea totală sau parţială a Produsului.

6. Informaţii complementare pentru clienţi, feedback şi propuneri

Pentru orice comentariu, propunere, feedback, idee care a fost trimisă către Fundaţie în legătură cu folosirea paginii web şi a aplicaţiei smartphone Fundaţia dobândeşte dreptul de uz primar. Deci, expunerea către Fundaţie a informaţiilor, comentariilor echivalează cu o cedare către Fundaţie a tuturor drepturilor de autor cu efecte economice, precum şi a drepturilor, titlurilor și intereselorde orice fel. Astfel, Fundația în toate aceste drepturi –legate de conţinutul şi potenţialul comentariilor, feedback-urilor, propunerilor – este proprietarul exclusiv și nu poate fi limitat în niciun fel în dorinţa sa de a utiliza aceste informaţii în sens comercial sau în alt sens de orice altă natură.

Fundaţia – prin menţionarea sursei de informaţie –are drept nelimitat de a utiliza, multiplica, publica, revizui, de a edita noi publicaţii care se bazează pe informaţiile trimise de către utilizator fără nicio obligaţie de compensaţie către client, precum şi fără a cere anticipat consimţământul acestuia.

7. Renunţarea la obligaţiuni

Fundaţia, operatorul programului Card Comunitar declină responsabilitatea personală cu privire la daune cauzate de închiderea accidentală a serviciului și/sau daune care rezultă din pierderi, fie ele de natură financiară rezultată din sistarea temporară a serviciului şi a daunelor cauzate datorită pierderilor de date de afaceri şi/sau informații private.Fundația nu poate fi în nici un caz trasă la răspundere pentru orice daune care decurg din performanţele software-ului sau lipsa acestuia, precum și daunele cauzate în alte aplicaţii care funcționează în paralel cu serviciul Card Comunitar.

Fundația nu garantează că accesul la site-urile web şi aplicaţia smartphone va funcţiona în continuu şi fără defecţiuni tehnice.

Fundaţia nu îşi asumă responsabilitatea și nu garantează pentru site-urileweb şi aplicaţia smartphone cu informațiile disponibile, documentele sau alte materiale scrise, pentru daunele cauzate din lipsa unui acces direct sau indirect la site-ului în cauză, cât şi pentru daunele cauzate de condiţiile improprii de funcţionare a platformei Card Comunitar, pentru daunele cauzate de pierderi de informaţii, de defectele apărută în procesul de difuzare informaţii. Fundația nu își asumă nicio responsabilitate pentru informațiile furnizate pe site-urile web şi aplicaţia smartphone în special legat de conținutul informaţiilor, precum şi conţinutul produselor şi serviciilor, în special în cazul în care aceste informaţii au fost obţinute de la o parte terţă.

Prin folosirea site-urilor web şi a aplicaţiei smartphone clientul recunoaşte propriul risc şi responsabilitate cu privire la defecţiunile probabile ale sistemului IT propriu (calculator, smartphone şi alte periferice IT conexe) generate în timpul utilizării paltformei Card Comunitar. În cazul anterior Fundația nu își asumă nicio responsabilitate pentru defectele hardware şi software cauzate prin utilizarea platformei Card Comunitar.

Fundaţia îşi declină orice responsabilitate care apare din cauza şi/sau în procesul de descărcarea platformei sau pentru orice defect datorită incompatibilităţii de software care rulează simultan, sau datorită unui virus de internet.

8. Întreţinerea serviciilor

Fundația are dreptul de a întrerupe ocazional furnizarea de servicii fără trimiterea unui preaviz de informare sau notificare către client.

Clientul este de acord cu situaţia în care funcționarea continuă a platformei, în cazuri excepţionale şi independente de voinţa Fundaţiei, poate sista pentru o anumită perioadă. În acest caz Fundația va face tot posibilul pentru a asigura din nou furnizarea serviciului, cât mai curând posibil, dar nu poate oferi garanţii cu privire la înlăturarea cauzelor apărute.

Utilizatorul este conștient de faptul că viteza de transmitere a datelor pe internet depinde de un număr variabil de factori. Fundația se angajează pentru un schimb rapid de date, dar nu poate garanta pentru întârzierea de informații sau posibile pierderi în sistem.

9. Protecţia drepturilor de autor

Utilizatorul admite că orice drept de proprietate care se leagă de conceptul Card Comunitar, inclusiv logo-uri, precum și a unor elemente vizuale/sunet sau semantice, logo-uri, concepte aparţine Fundaţiei.

Utilizatorul nu poate utiliza această marcă comercială sau similarăprecum o proprietate personală şi nici nu poate fi utilizat de către utilizator într-un context negativ.

Site-urile web și platforma smartphone a Cardului Comunitar, precum și conținutul acestora sunt protejate de drepturile de autor ale Fundației. Logo-ul Card Comunitar și denumirea produselor Card Comunitar și alte denumiri similare aflate pe alte site-uri sunt considerate mărci comerciale.

Fără acordul prealabil și în scris al Fundației conținutului paginilor web nu pot fi utilizate, în întregime sau parțial, sub nicio formă fiind interzisă reproducerea, transferul, distribuția, prelucrarea sau stocarea datelor.Fundația îşi dă acordul pentru deţinerea, stocarea şi folosirea pentru uz personal, precum şi multiplicarea conţinutului platformei Card Comunitar. Conținutul site-urilor web al serviciilor Card Comunitar, în conformitate cu formularea inițială, se înţelege conţinutul iniţial fără modificări de orice gen.

Fundația își rezervă dreptul de a modifica, revizui, restricţiona, precum şi de a suspenda în orice moment site-urile comunitarede servicii Card Comunitar. Clienții prin introducerea mesajelorde orice fel cedează către Fundaţie total şi definitiv dreptul de a reproduce, adapta, comunica către public și drepturile de distribuție inclusiv ale conţinutului mesajelor trimise.

10. Securitatea paginilor web

Utilizatorii nu pot încălca şi nu au dreptul de încerca încălcarea securităţii acestui site, cu deosebită atenţie pentru: (1) accesul la datele care nu sunt destinate pentru utilizator sau încercarea de a se conecta la un server sau un ID pentru care utilizatorul nu are dreptul de uz, (2) încercarea de investigare a sistemului sau a vulnerabilitățiiacesteia, spionajul şi/sau testarea sistemului prin încălcarea măsurilor de securitate şi de autentificare fără o autorizare corespunzătoare, (3) experimentarea de către oricare utilizator intervenţia în serviciile prestate pe orice host și perturbarea acestora, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele aspecte: plasarea de virusuri pe pagini web, suprasarcina paginii [overloading], „inundarea” [flooding], trimiterea de spam-uri, bombardarea cu scrisori [mailbombing] sau „destructurarea” [crashing]; trimiterea de email-uri nedorite, inclusiv propagarea de produse şi servicii şi/sau de publicitate, (4) violarea conţinutului oricărui pachet TCP / IP sau a oricărei părţi a informațiilor din aceste pacheteprin trimiterea de e-mail-uri sau a grupurilor de știri postate pe cale electronică.

Prin violarea sistemului de securitate şi/sau a rețelei de comunicareva atrage consecințe civile şi/sau penale.

Utilizatorul este de acord să nu utilizeze nici un dispozitiv, software sau alte proceduri care interferează sau încearcă să interfereze cu buna funcționare a site-urilor sau oricare dintre activitățile desfășurate în acest site.

Conform legii 677/2001Fundația asigură protecţia şi secretul informațiilor personale, acestea nu pot fi vizibile și transferate unor terțe părți fără acordul proprietarilor de date.

11. Restricții privind utilizarea cardului comunitar

Utilizatorul este răspunzător pentru conținutul scrisorilor și mesajelor trimise. Pentru orice daune care rezultă din transferul acestor date către utilizator Fundația, managerul programului Card Comunitar, nu are nici o responsabilitate. Întreaga responsabilitate pentru utilizarea serviciilor protejate de parolă revine utilizatorului.Aceasta presupune o protecţie sporită a datelor de acces de către utilizator.

Utilizatorii serviciului furnizat săvârşesc o faptă de utilizare neautorizată a unor date, de transmisie date sau o tentativă nelegală de intruziune în sisteme informatice în momentul în care:

 1. doresc şi/sau realizează o vizualizare fără acordul utilizatorilor unor date stocate pe PC sau server, precum şi a unor informații nepublice și/sau secrete comerciale folosite în timpul accesului la internet de a folosi, vizualizarea şi sustragerea unor fișiere electronice fără acordul posesorului de informaţii, inclusiv orice încercare de a atinge obiectivul sus-menţionat,
 2. modificarea sau încercarea de modificare fără permisiune în calculatorul personal al unui utilizator a datelor stocate în calculatorul personal sau pe un server,
 3. încărcarea fără permisiune sau încercarea de a încărca date pe computerul sau pe un server de date care pot compromite un abonat sau afectează negativ funcționarea computerului,
 4. utilizarea calculatoarelor și/sau a resurselor deținute de alții fără autorizație pentru scopuri proprii (de exemplu server proxy, servere de mail, imprimante, gateway-uri de rețea și alte dispozitive hardware conectate),
 5. în cazul în care prin utilizarea activelor Fundației se realizează o plasare de informaţii în spaţiul public care nu intră în contradicţie cu regulile enumerate mai sus, dar lansează un val de rezistenţă şi nemulţumire socială care afectează interesele economice ale Fundaţiei, atunci Fundaţia își rezervă dreptul de a identifica și de a intra în negocieri pentru anularea situaţiei apărute,
 6. Fundația își rezervă dreptul de a limita serviciile Crad Comunitar către un utilizator în momentul în care constată că utilizatorul serviciului revinde serviciile Card Comunitar către părți terțe fără consimțământul prealabil al Fundației.

12.Protecţia datelor

Fundația are dreptul de a stoca, prelucra şi utiliza datele utilizatorilor. Utilizatorul este de acord ca Fundațiasă folosească datele sale personale sau alte informații confidenţiale pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor prestate. Prin focusarea permanentă asupra intereselor utilizatorilor Fundaţia pune în aplicare activităţi de informare a utilizatorilor cu privire la furnizarea și utilizarea serviciilor.

Astfel Fundaţia are drepturi şi obligaţiuni care provin din activitatea de informare de bază, după cum urmează: (1) conform obligaţiei legislative, şi în cazul în care acesta este cerut de către organele competente, să pună la dispoziţia acestora informaţiile cerute, (2) Datele furnizate cu ocazia procedurii de înregistrare, dar care nu sunt corelate cu numele utilizatorului să fie folosite în scopuri de marketing şi publicitate, (3) Datele furnizate cu ocazia înregistrării sau orice altă ocazie să fie manipulate şi prelucrate conform standardelor legale.Pentru serviciile Card Comunitar sunt valabile principiile de protecție a datelor care se aplică şi pentru următoarele activităţi ale Fundaţiei:

 • sistemul Card Comunitar poate colecta date despre activitatea utilizatorilor (care conțin date „log files”) despre momentul de conectare, frecvența, locația și metoda de conectare
 • Fundația, operatorul programului Card Comunitar își rezervă dreptulde a trimite anunțuri (personalizate), anunțuri publicitare prin poștă, e-mail, sms
 • Fundaţia va respecta pe deplin dispoziţiile Legii 677/2001 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal

13.Terminarea uzului serviciilor Card Comunitar/Renunţare

Fundația își rezervă dreptul de a modifica site-urile web fără o notificare prealabilă, precum şi dreptul de a rezilia parţial sau total funcţionarea acestora.

În cazul în care utilizatorul dorește să desființeze contul propriu aceasta se poate face pe interfața de program prin folosirea comenzii Unsubscribe sau prin inducerea dorită de inactivitate (vezi pct. 4).

14. Altele

Plângerile legate de termenii și condiții prezentului regulament se pot depune la Autoritatea de Protecția Consumatorilor.

15. Servicii clienţi

Ulizatorul cu probleme legate de utilizarea sistemului, precum şi cele legate de facturare poate apela la Servicii Clienţi al Fundaţiei prin e-mail şi/sau telefon. E-mail: kzk@szka.org, tel:. 0735-524771